Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 26/TB-STTTT ngày 28/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Thong bao phan cong nhiem vu BGD so.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 60
  • Tất cả: 3758259